Klasifikácia lodí a plavidiel


Kontajnery

Všeobecné  podmienky dozoru

Slovenský Lloyd vykonáva dozor:

- schválenie technickej dokumentácie

- schválenie typu

- dozor počas výroby

- dozor pri skúškach

- kontrola používaných kontajnerov

Dozor je vykonávaný podľa pravidiel SL "Pravidlá pre stavbu,opravy a skúšanie kontajnerov", "Pravidlá pre klasifikáciu a stavbu lodí vnútrozemskej plavby"časť Materály, a medzinároných noriem, ato najmä ISO 1496.