Všeobecné podmienky dozoru
Slovenský Lloyd vykonáva dozor:

  • schválenie technickej dokumentácie
  • schválenie typu
  • dozor počas výroby
  • dozor pri skúškach
  • kontrola používaných kontajnerov
    Dozor je vykonávaný podľa pravidiel SL „Pravidlá pre stavbu,opravy a skúšanie kontajnerov“, „Pravidlá pre klasifikáciu a stavbu lodí vnútrozemskej plavby“časť Materály, a medzinároných noriem, ato najmä ISO 1496.